Folder: 11
  
Folder: 28122018
  
Folder: Efektywność energetyczna
  
Folder: Jadłospis 07.10.2020
  
Folder: Jadłospisy
  
Folder: konkurs ofert I
  
Folder: KONKURS OFERT NR IV K 2018
  
Folder: Konkurs ofert nr sprawy VI K 2017
  
Folder: KONKURS OFERT V
  
Folder: oferta 06122018
  
Folder: ogloszenie 08092017
  
Folder: ogloszenie 08092017 apteka
  
Folder: ogloszenie 20102017
  
Folder: OGŁOSZENIE
  
Folder: OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  
Folder: Ogłoszenie ordynator gruźlica
  
Folder: Plan działalności
  
Folder: porzadki wewnetrzne 2017
  
Folder: porzadki wrzesien 2017
  
Folder: Porządki listopad 2017
  
Folder: Porządki wewnętrzne
  
Folder: PORZĄDKI WEWNĘTRZNE 2019
  
Folder: Porządki wewnętrzne lipiec 2018
  
Folder: Rozstrzygnięcie konkursu
  
Folder: Ważne ogłoszenia
  
Folder: Wzory druków
  
Folder: ZARZĄDZENIA DYREKTORA JEDNOSTKI
  
Folder: ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH
  
07062017_ogłoszenie o konkursie ofert.pdf
  
07062017_Załącznik Nr 1 szczegolowe warunki konkursu-9.doc
  
07062017_Załącznik Nr 2 formularz ofertowy.doc
  
07062017_Załącznik Nr 3 oświadczenie.doc
  
07062017_Załącznik nr 4 do umowy farmaceuty.doc
  
07062017_Załącznik nr 4 do umowy lekarza ambulatorium.doc
  
1. Porządek wewnętrzny - zamknięty nr 54 2018.doc
  
100.doc
  
2. Porządek wewnętrzny. - TA nr 55 2018.doc
  
3. Porzadek wewnętrzny - półotwarty w zamkniętym nr 56 2018.doc
  
4. Porzadek wewnętrzny - półotwarty w OZ nr 57 2018.doc
  
5. Porzadek wewnętrzny - otwarty w OZ nr 58 2018.doc
  
52.odt
  
53.odt
  
54.odt
  
62.pdf
  
63.pdf
  
64.pdf
  
65.pdf
  
66.pdf
  
90.doc
  
91.doc
  
92.doc
  
93.doc
  
94.doc
  
96.doc
  
97.doc
  
98.doc
  
99.doc
  
ankieta personalna.doc
  
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.doc
  
bilans jednostki bud.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021.pdf
  
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019.pdf
  
bilans jednostki na dzień 31122018.pdf
  
BIP Ochrona danych osobowych.docx
  
Black and White0719.pdf
  
c. Umowa nr 35 2017 na roboty budowlane z POMET Wronki i Aneks nr 1.pdf
  
d. Aneks nr 2 do umowy roboty budowlane.pdf
  
do.pdf
  
do12122017.pdf
  
dp.pdf
  
DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH.pdf
  
DZIAŁ OCHRONY 09022018.pdf
  
e. Aneks nr 3 do umowy nr 35 2017 z dnia 21.11.2017.pdf
  
Efektywność energetyczna ZK 2014.doc
  
Ekspertyza ornitologiczna - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  
ekspertyza ornitologiczna chiropterologiczna.pdf
  
etapy postepowania kwalifikacyjnego.doc
  
Formularz cenowy grupa -3.pdf
  
grupa 1.pdf
  
grupa 1a.pdf
  
grupa 3.pdf
  
grupa 3a.pdf
  
grupa 3b.pdf
  
grupa 3c.pdf
  
grupa 4.pdf
  
grupa 4a.pdf
  
grupa 4b.pdf
  
Informacja do internetu samochody.doc
  
informacja dodatkowa na dzien 3112018.pdf
  
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021.pdf
  
INFORMACJA DODATKOWA SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2019.pdf
  
informacja dodatkowa.pdf
  
informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja z zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 1.pdf
  
Informacja z zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2.pdf
  
Informacja z zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 3.pdf
  
Informacja Zakładu Karnego w Potulicach o zbędnym składniku majątku Skarbu Państwa.pdf
  
Jadlospisy Lc1.pdf
  
jadłospios P1 na 21.08.2020 r.pdf
  
Jadłospis P1 na 13.08.2020.pdf
  
Jadłospis P1 na 12.08.2020.pdf
  
Jadłospis P1 na 14.08.2020.pdf
  
Jadłospis P1 na 15.08.2020.pdf
  
Jadłospis P1 na 16.08.2020.pdf
  
Jadłospis P1 na 17.08.2020.pdf
  
jadłospis P1 na 18.08.2020 r.pdf
  
jadłospis P1 na 20.08.2020 r.pdf
  
Jadłospis Pw 17.01.2020 r.pdf
  
Jadłospis Pw 18.01.2020 r.pdf
  
Jadłospis PW na 01.09,2020.pdf
  
Jadłospis PW na 02.09.2020.pdf
  
Jadłospis PW na 03.09.2020.pdf
  
Jadłospis PW na 04.09.2020.pdf
  
Jadłospis PW na 05.09.2020.pdf
  
Jadłospis PW na 06.09.2020.pdf
  
jadłospis Pw na 09.01.2020 r..pdf
  
jadłospis Pw na 10.01.2020 r..pdf
  
jadłospis Pw na 11.01.2020 r..pdf
  
jadłospis Pw na 12.01.2020 r..pdf
  
jadłospis Pw na 13.01.2020 r.pdf
  
jadłospis Pw na 14.01.2020 r.pdf
  
jadłospis Pw na 15.01.2020 r.pdf
  
jadłospis Pw na 24.08.2020.pdf
  
jadłospis Pw na 25.08.2020.pdf
  
jadłospis Pw na 26.08.2020.pdf
  
jadłospis Pw na 27.08.2020.pdf
  
jadłospis Pw na 28.08.2020.pdf
  
jadłospis Pw na 29.08.2020.pdf
  
Jadłospis PW na 30.08.2020.pdf
  
Jadłospis PW na 31.08.2020.pdf
  
jadłospis Tp 1 - na 13.05.2020.pdf
  
jadłospis Tp1 - na 11.03.2020.pdf
  
jadłospis Tp1 - na 18.02.2020.pdf
  
jadłospis Tp1- na 03.09.2020.pdf
  
jadłospis Tp1 na 12.03.2020 r.pdf
  
jadłospisP1 na 19.08.2020 r.pdf
  
Jadłospisy (20.08.21r. - 25.08.21 r.)dla posiłku leczniczego I7 - dieta niskotłuszczowa.pdf
  
jadłospisy I0 od 18.09.2020 r. - 28.10.2020 r..pdf
  
jadłospisy I0 od 29.09.2020 - 12.10.2020 r..pdf
  
jadłospisy Pw na 16.01.2020 r.pdf
  
Jadłospisy Pw1.pdf
  
jadłospisy TP1 - na 09.07.2020.pdf
  
jadłospisy TP1 - na 23.06,2020.pdf
  
jadłospisy TP1 - na 24.07.2020.pdf
  
jadłospisy TP1 - na 26.08,2020.pdf
  
klauzula dla kandydatów.pdf
  
Kwestionariusz_kandydata.pdf
  
Nr 100 2022 Dyrektora ZK w Potulicach z 13.09.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu otwartego w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach.pdf.doc
  
Nr 102 2010 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wyznaczenia rzeczników dyscyplinarnych w Zakładzie Karnym w Potulicach.pdf
  
Nr 110 2010 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 03.09.2010 r. w sprawie zasad ruchu na drogach wewnątrzakładowych w Zakładzie Karnym w Potulicach.pdf
  
Nr 116 2010 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 05.11.2010 r. w sprawie wyznaczenia rzeczników dyscyplinarnych w Zakładzie Karnym w Potulicach.pdf
  
Nr 117 Dyrektora ZK w Potulicach z 03.11.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziałach penitencjarnych, terapeutycznych oraz szpitalnych Zakładu Karnego w Potulicach, działających.odt
  
Nr 117 Dyrektora ZK w Potulicach z 03.11.2022 r..odt
  
Nr 118 Dyrektora ZK w Potulicach z 03.11.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego dla tymczasowo aresztowanych osadzonych w oddziałach penitencjarnych oraz szpitalnych Zakładu Karnego w Potulicach.odt
  
Nr 118 Dyrektora ZK w Potulicach z 03.11.2022 r..odt
  
Nr 131 Dyrektora ZK w Potulicach z 21.12.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziałach penitencjarnych, terapeutycznych oraz szpitalnych Zakładu Karnego w Pot.doc
  
Nr 131.doc
  
Nr 132 Dyrektora ZK w Potulicach z 21.12.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego dla tymczasowo aresztowanych osadzonych.doc
  
Nr 132.doc
  
Nr 133 Dyrektora ZK w Potulicach z 21.12.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale typu półotwartego, działającym na terenie zakładu typu zamknięteg.doc
  
Nr 133.doc
  
Nr 134 Dyrektora ZK w Potulicach z 21.12.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu półotwartego w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach.doc
  
Nr 134.doc
  
Nr 135 Dyrektora ZK w Potulicach z 21.12.2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu otwartego w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach.doc
  
Nr 135.doc
  
Nr 143 2010 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 31.12.2010 r. w sprawie zadań dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację spraw zwiazanych z obronnością i obroną cywilną.pdf
  
Nr 34 2023 Dyrektora ZK w Potulicach z 14.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porz. wew. w oddziałach penitencjarnych, terapeutycznych oraz szpitalnych ZK w Potulicach.ODT
  
Nr 34.ODT
  
Nr 35 2023 Dyrektora ZK w Potulicach z 14.03.2023 r. zmieniające zarz. w sprawie porz. wew. dla tymczasowo aresztowanych osadzonych w oddziałach pen. oraz szpitalnych ZK w Potulicach.ODT
  
Nr 35.ODT
  
Nr 36 2023 Dyrektora ZK w Potulicach z 14.03.2023 r. zmieniające zarządzenie ws. porz. wewn. w oddz. typu półotwartego, działającym na terenie zakładu typu zamkniętego.odt
  
Nr 36.odt
  
Nr 37 2023 Dyrektora ZK w Potulicach z 14.03.2023 r. zmieniające zarządzenie ws. porz. wewn. w zakładzie karnym typu półotwartego w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach.odt
  
Nr 37.odt
  
Nr 38 2023 Dyrektora ZK w Potulicach z 14.03.2023 r. zmieniające zarządzenie ws. porz. wewn. w zakładzie karnym typu otwartego w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach.odt
  
Nr 38.odt
  
Nr 44 2010 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 13.08.2010 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Zakładzie Karnym w Potulicach.pdf
  
Nr 47 2010 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 13.08.2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw socjalno-bytowych w ZK Potulice.pdf
  
Nr 52 2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie typu zamkniętego.doc
  
Nr 52 z 20.05.2022 zmieniające porządek - ZK zamknięty.odt
  
Nr 53 2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie porządku wewnętrznego dla tymczasowo aresztowanych.doc
  
Nr 53 z 20.05.2022 zmieniające porządek - TA.odt
  
Nr 54 2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale półotwrtaym na zamku.doc
  
Nr 54 z 20.05.2022 zmieniające porządek OZ na zamku.odt
  
Nr 55 2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie porządku w półotwartym na Oz-cie.doc
  
Nr 56 2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie porządku wewnętrznego w otwartym na OZ-cie.doc
  
Nr 90 2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 15.10.2021 r. w sprawie porządku wewn. w oddz. peniten., terapeut. oraz szpitalnych, działających w zk typu zamkniętego.doc
  
Nr 90 2021.doc
  
Nr 91 2021 Dyrektora Zakładu Karnego w potulicach z dnia 15.10.2021 r. w sprawie porządku wewn. dla tymczasowo aresztowanych osadzonych w oddziałach peniten. oraz szpitalnych.doc
  
Nr 91 2021.doc
  
Nr 92 2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 15.10.2021 r. w sprawie porządku wewn. w oddziale typu półotwartego, działającym na terenie zakładu typu zamkniętego.doc
  
Nr 92 2021.doc
  
Nr 93 2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 15.10.2021 r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu półotwartego w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach.doc
  
Nr 93 2021.doc
  
Nr 94 2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z dnia 15.10.2021 r. w sprawie porządku wewnętrznego w zakładzie karnym typu otwartego w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach.doc
  
Nr 94 2021.doc
  
NR5320~1.PDF
  
NR8720~1.PDF
  
Odpowiedź do Zieliński -przekazanie jadłospisów.odt
  
Odpowiedź do Zieliński -przekazanie jadłospisów.pdf
  
ogloszenie nr 2.docx
  
ogloszenie nr 2.pdf
  
ogłoszenie przetargu na środki transportu.doc
  
Ogłoszenie najem nieruchomości.docx
  
Ogłoszenie najem nieruchomości.pdf
  
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH (2).doc
  
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH.pdf
  
Ogłoszenie o wszęciu procedury wyboru najemcy hali produkcyjnej.pdf
  
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  
ogłoszenie o wyborze.pdf
  
ogłoszenie obsługa sekretariatu.pdf
  
ogłoszenie Zał Nr 1 szczegolowe warunki konkursu.doc
  
ogłoszenie.doc
  
ogłoszenie_1.pdf
  
ogłoszenie_15062018.doc
  
ogłoszenie_zk.doc
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej.pdf
  
oświadczenie do testów.doc
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018 r.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Potulice za 2019 r..pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Potulice za 2020 r..pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 r.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r..pdf
  
oświadczenie RODO.doc
  
Oświadczenie stanie kontroli zarządczej za 2021 r..pdf
  
oświadczenie.pdf
  
PFU Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  
pismo-izba lekarska i pielegniarska.pdf
  
plan dzialalnosci 2023 ZK POTULICE cz. A.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOSCI 2016 ROK-29042016.pdf
  
plan działalności - cześć A,B,C.pdf
  
plan działalności - części ABC.pdf
  
Plan działalności 02042015 r.pdf
  
Plan działalności 08.04.2014.pdf
  
plan działalności 2014.pdf
  
Plan działalności 2016 - 11.04.2016.pdf
  
Plan działalności 2017.pdf
  
plan działalności 2021 ZK Potulice.pdf
  
Plan działalności dla ZK Potulice na 2020 r. po 31.03.2020 r..pdf
  
Plan Działalności dla ZK Potulice na 2020 r..pdf
  
plan działalności na 2012.pdf
  
Plan działalności na 2016 rok.pdf
  
Plan działalności na rok 2014.pdf
  
Plan działalności na rok 2015.pdf
  
Plan działalności po zmianie 31.03.2017 r.pdf
  
Plan działalności ZK Potulice 2022 r. - po zmianach..pdf
  
Plan działalności ZK.pdf
  
Podanie.doc
  
Promocja - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  
protokół z otwarcia ofert do BIP.odt
  
protokół z otwarcia ofert.pdf
  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2019.pdf
  
rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31122018.pdf
  
Rachunek zysków strat na dzień 31.12.2021.pdf
  
rachunek zysków strat.pdf
  
Raport o stanie dostępności.pdf
  
Rekrutacja.pdf
  
samochody scan do biuletynu.pdf
  
Scan - inf. o zbędnych składnikach majątkowych.pdf
  
Scan.pdf
  
sprawozdanie z planu dzialalnosci za 2012.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za 2011.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalności za 2020 r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalności ZK w Potulicach za 2019 r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2017 r.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2021 r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonaniu planu działalności za 2022 r..pdf
  
Sprzeadaż agregatu BIP.pdf
  
technik radiolog.pdf
  
treść ogłoszenia.docx
  
Ważne ogłoszenia.pdf
  
Wezwanie.pdf
  
WMR IL - 2013 ilościowa.doc
  
WMR Nr 1 (ST - 2013 ).doc
  
WMR Nr 2 (IW - 2013 ).doc
  
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc
  
WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUZYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.odt
  
Zadania promocyjno-informacyjne.pdf
  
Zał. nr 1 -Formularz ofertowy.pdf
  
Zał. nr 2 - Wzór umowy najmu.pdf
  
Zał. nr 3 - Wzór umowy zatrudnienia osadzonych.pdf
  
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotu do zatrudnienia osadzonych.pdf
  
Zał. nr 5- Oświadczenie RODO.pdf
  
Załacznik Nr 3 umowa Medycyna Pracy poprawiona właściwa.doc
  
Załacznik Nr 3 umowa_150618.doc
  
Załacznik Nr 4 umowa Medycyna Pracy poprawiona właściwa.doc
  
Załącznik WMR środki trwałe 2012 samochody.doc
  
Załącznik GRUPA 1.pdf
  
Załącznik GRUPA 3.pdf
  
załącznik nr 3- Umowa najmu wzór.doc
  
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
  
załącznik nr 1 do wykazu zbędnych i zużytych składników majątrku ruchomego - Wykaz książek.ods
  
Załącznik Nr 1 formularz ofertowy.doc
  
Załącznik Nr 1 formularz ofertowy_150618.doc
  
Załącznik Nr 1 szczegolowe warunki konkursu.doc
  
Załącznik Nr 1 szczegolowe warunki konkursu_072015.doc
  
Załącznik Nr 1 szczegolowe warunki konkursu-3 NOWE.doc
  
Załącznik nr 2 - Umowa o zatrudnieniu skazanych - WZÓR.odt
  
Załącznik Nr 2 formularz ofertowy.doc
  
Załącznik Nr 2 formularz ofertowy_072015.doc
  
Załącznik Nr 2 formularz ofertowy_A.doc
  
Załącznik Nr 2 oświadczenie.doc
  
Załącznik Nr 2 oświadczenie_150618.doc
  
Załącznik nr 2 -umowa o zatrudnieniu skazanych - WZÓR.odt
  
Załącznik nr 3 - Umowa najmu wzór.doc
  
Załącznik Nr 3 oświadczenie.doc
  
Załącznik Nr 3 oświadczenie_072015.doc
  
Załącznik Nr 3 oświadczenie_A.doc
  
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu.odt
  
Załącznik Nr 4 wzór umowy pielęgniarka-1 Końcowa.doc
  
Załącznik Nr 4 wzór umowy psychiatrzy.doc
  
Załącznik Nr 4 Wzór umowy specjalistyczne.doc
  
Załącznik Nr 4 Wzór umowy.doc
  
załącznik Nr 4 wzór umowy_072015.doc
  
Załącznik Nr 4 Wzór umowy_A.doc
  
Załącznik nr 5 - klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.doc
  
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.doc
  
Załącznik Nr 5 WykazOsob.doc
  
Załącznik Nr 5 WykazOsob_072015.doc
  
Załącznik.GRUPA 4.pdf
  
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31122018r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2021.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
ZK Potulice - Informacja OISW wybrak.pdf
  
ZK Potulice- - Umowa - DKw 220.03.2016.9 - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 6)-8.pdf
  
Zk Potulice - Umowa 220.16.16.25 - Dostawa konserw rybnych.pdf
  
ZK Potulice - Umowa DKw 220.05.16.17 - Dostawa artykułów mięsnych ( grupa 4).pdf
  
ZK Potulice - Umowa DKw-220.04.16.04 - dostawa artykułów mleczarskich (grupa1)-IV.pdf
  
ZK Potulice - zapytanie ofertowe PFU , umowa.pdf
  
ZK Potulice- DKw 220.03.202016.12 - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 7).pdf
  
ZK Potulice- Umowa - 220.03.2016.7 - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 8)-6.pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw - 220.03.2016.14 - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 5).pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw - 220.04.16.05 - Dostawa artykułów mleczarskich (grupa 2)-5.pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw - 220.05.16.14 - Dostawa artykułów mięsnych (grupa1).pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw - 220.05.16.15 - Dostawa artykułów mięsnych (grupa 2).pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw 200.03.2016.10- - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 3)-10.pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw 200.03.2016.10- - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 3)-9.pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw 220.03.2016.13 - dostawa artykułów spożyczych (grupa 9).pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw- 220.04.16.06 - dostawa artykułów spożywczych (grupa 1)-III.pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw 220.05.16.16 - Dostawa artykułów mięsnych (grupa3).pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw-220.01.16.1 - Dostawy margaryny do smarowania pieczywa i oleju.pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw-220.02.16.02- Dostawa ryb-II.pdf
  
ZK Potulice- Umowa DKw-220.03.2016.11 - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 4)-11.pdf
  
Zk Potulice- Umowa na dostawę ziemniaków jadalnych obranych z dnia 14.06.2016 r.pdf
  
ZK Potulice-Umowa - DKw 220.03.2016.8 - Dostawa artykułów spożywczych (grupa 2)-7.pdf
  
zk_konkurs.pdf
  
zk_potulice-konkurs.pdf
  
ZK-POTULICE PACZKA INNA.pdf
  
zk-potulice-ogloszenie.pdf
  
zoz.pdf