Bilans jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
08.05.2019 13:50Robert Szemlet217 KB
Bilans jednostki budżetowej ZK Przemyśl za 2019 rok.pdf
  
30.04.2020 11:49Robert Szemlet136 KB
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
08.05.2019 13:50Robert Szemlet979 KB
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2019 rok.pdf
  
30.04.2020 11:49Robert Szemlet379 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku.pdf
  
27.05.2020 08:19Robert Szemlet693 KB
koordynator.odt
  
30.10.2020 10:07Joanna Mendygral11 KB
Korekta sprawozdania z wykonania Planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu na rok 2012.pdf
  
11.04.2013 12:03Robert Szemlet355 KB
Oświadczenie o stanie kontroli za rok 2012.pdf
  
11.04.2013 12:03Robert Szemlet906 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019.pdf
  
11.03.2020 11:39Robert Szemlet350 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
27.03.2014 14:43Robert Szemlet1558 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
18.03.2019 14:25Robert Szemlet897 KB
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_2019.pdf
  
11.03.2020 11:41Robert Szemlet350 KB
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2013.pdf
  
27.03.2014 14:45Robert Szemlet1558 KB
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2014.pdf
  
25.03.2015 13:25Robert Szemlet991 KB
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2016.pdf
  
16.03.2017 13:52Robert Szemlet1288 KB
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2018.pdf
  
18.03.2019 14:32Robert Szemlet897 KB
Plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
31.12.2013 12:51Robert Szemlet775 KB
Plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
16.01.2015 14:44Robert Szemlet894 KB
Plan_dzialalnosci_na_rok_2016.pdf
  
30.12.2015 13:58Robert Szemlet659 KB
Plan_dzialalnosci_na_rok_2017.pdf
  
30.12.2016 13:54Robert Szemlet679 KB
Plan_dzialalnosci_na_rok_2018.pdf
  
28.12.2017 11:42Robert Szemlet1050 KB
Plan_dzialalnosci_na_rok_2019.pdf
  
03.01.2019 14:05Robert Szemlet541 KB
Plan_dzialalnosci_na_rok_2020.pdf
  
31.12.2019 14:23Robert Szemlet375 KB
Plan_działalnosci.pdf
  
29.12.2011 15:50Robert Szemlet1722 KB
Plan_działalności.pdf
  
31.12.2012 10:34Robert Szemlet534 KB
Rachunek zysków i strat   jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2019 rok.pdf
  
30.04.2020 11:57Robert Szemlet108 KB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
08.05.2019 13:50Robert Szemlet169 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletSprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
18.03.2019 14:22Robert Szemlet309 KB
Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu na rok 2012.pdf
  
11.04.2013 12:02Robert Szemlet351 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu za 2013 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletSprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu za 2013 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
27.03.2014 14:37Robert Szemlet672 KB
Sprawozdanie_z_wykonani_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2013.pdf
  
27.03.2014 14:46Robert Szemlet672 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_2019.pdf
  
11.03.2020 11:41Robert Szemlet211 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2014.pdf
  
25.03.2015 13:25Robert Szemlet372 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2015.pdf
  
15.03.2016 16:16Robert Szemlet1504 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2016.pdf
  
16.03.2017 13:52Robert Szemlet543 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2018.pdf
  
18.03.2019 14:33Robert Szemlet309 KB
test przekazanie.txt
  
17.01.2018 10:01Robert Charatonik1 KB
Zarządzenie Nr 132-2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wi.pdf
  
07.08.2020 14:14Arkadiusz Skafiriak315 KB
ZARZĄDZENIE Nr 52018 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 08.01.2018 r.pdf
  
17.01.2018 10:19Arkadiusz Skafiriak15504 KB
ZARZĄDZENIE Nr 52018 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 08.01.2018 r.pdf.pdf
  
17.01.2018 10:18Arkadiusz Skafiriak15504 KB
ZARZĄDZENIE Nr 772017 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 02.06.2017 r.pdf
  
07.08.2017 15:07Robert Szemlet17961 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
08.05.2019 13:50Robert Szemlet225 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2019 rok.pdf
  
30.04.2020 11:49Robert Szemlet94 KB