156-21 w spr. regaulaminu prządku wewnętrznego.pdf
  
156-21 w sprawie ustalenia porządku wew. OZ Medyka.pdf
  
156-21 załącznik do zarządzenia w spr. porządku wew. ZK w Przemyślu.pdf
  
174-22 w spr. Regulaminu porządku wewnętrznego.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej ZK Przemyśl za 2019 rok.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2021 rok.pdf
  
Bilans_jednostki_budżetowej_ZK_Przemyśl_za_2020_rok.pdf
  
deklaracja dostępności.pdf
  
deklaracja_dostepnosci.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2019 rok.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2021 rok.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku.pdf
  
Informacja_dodatkowa_jednostki_budżetowej_ZK_w_Przemyślu_za_2020_rok.pdf
  
koordynator.odt
  
Korekta sprawozdania z wykonania Planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu na rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_2019.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_2020.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2013.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2014.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2016.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2018.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2022.pdf
  
Plan działalności ZK Przemyśl na 2022.pdf
  
Plan działalności ZK Przemyśl na 2023.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2016.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2017.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2018.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2019.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2020.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2021.pdf
  
Plan_działalnosci.pdf
  
Plan_działalności.pdf
  
Rachunek zysków i strat   jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2019 rok.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2021 rok.pdf
  
Rachunek_zysków_i_strat_jednostki_budżetowej_ZK_w_Przemyślu_za_2020_rok.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletSprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018 r.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu na rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu za 2013 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert SzemletSprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu za 2013 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szemlet
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu za rok 2021.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonani_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2013.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_2019.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_2020.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2014.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2015.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2016.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2018.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Zakładu_Karnego_w_Przemyślu_za_rok_2022.pdf
  
test przekazanie.txt
  
Zarządzenie Nr 116 2022.pdf
  
Zarządzenie Nr 132-2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wi.pdf
  
ZARZĄDZENIE Nr 52018 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 08.01.2018 r.pdf
  
ZARZĄDZENIE Nr 52018 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 08.01.2018 r.pdf.pdf
  
ZARZĄDZENIE Nr 772017 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 02.06.2017 r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej Zakład Karny w Przemyślu za 2018 r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2019 rok.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej ZK w Przemyślu za 2021 rok.pdf
  
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_budżetowej_ZK_w_Przemyślu_za_2020_rok.pdf