Aneks do Porządku Wewnętrznego.doc
  
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.doc
  
Bilans 2018.pdf
  
Infiormacja dodatkowa 2018.pdf
  
Informacja o zamknięciu przetargu 04.2020.pdf
  
Ogłoszenie - Przetarg ofertowy pisemny.pdf
  
Ogłoszenie-o-przetargu na sprzedarz złomu 04.2020.pdf
  
Ośw0001.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK Racibórz za 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK Racibórz za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Racibo.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Raciborzu za 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Raciborzu za rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Racibórz za rok 2012.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej Dyrektora ZK w Racib.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli.pdf
  
Oświadczenie o staniew kontroli zarządczej Dyrektora ZK Racibórz za rok 2013.pdf
  
Plan działalności 2019.pdf
  
Plan działalności 2023.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W RACIBORZU NA ROK 2011.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Raciborzu na rok 2014.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Raciborzu na rok 2018.pdf
  
Plan działalności ZK Racibórz 2021.pdf
  
Plan działalności ZK Racibórz na 2013.pdf
  
Plan działalności ZK Racibórz na 2015r.pdf
  
Plan Działalności ZK Racibórz na 2017 r.pdf
  
plan działalności ZK Racibórz na 2020 rok.pdf
  
plan działalności ZK Racibórz na rok 2012.pdf
  
Plan Działalności ZK Racibórz na rok 2022.pdf
  
plan działalności ZK w Raciborzu na 2016.pdf
  
Porządek Wewnętrzny ZK Racibórz.odt
  
Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
Regulamin przetargu ofertowego pisemnego.pdf
  
Spr0001.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok..pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności w ZK Racibórz za 2014r.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Raciborzu za rok 2013.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności zk racibórz za 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Racibórz za rok .pdf
  
Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności ZK Racibórz za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Racibórz za rok 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Racibórz za rok 2020.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Raciborzu za 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności ZK w Raciborzu za rok 2016.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności.pdf
  
Załącznik nr 1 wzór umowy.pdf
  
Załącznik nr 2.pdf
  
Załącznik nr 3 (2).pdf
  
Zarządzenie nr 423 w sprawie zmiany zarządzenia 87 w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf