Bilans 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:55Ewa Szulc131 KB
Informacja dodatkowa 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:44Ewa Szulc376 KB
Porządek wewn. aś 15.04.2019.pdf
  
05.09.2019 08:50Piotr Bruder143 KB
porządek wewn. zk 15.04.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Piotr Bruderporządek wewn. zk 15.04.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Piotr Bruder
  
05.09.2019 08:55Piotr Bruder144 KB
Rachunek zysków i strat 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:44Ewa Szulc122 KB
Zarządzenie nr57 Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu z dnia 01.10.2020r.pdf
  
02.10.2020 13:16Ewa Szulc12472 KB
Zarządzenie nr58 Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu z dnia 01.10.2020r.pdf
  
02.10.2020 13:18Ewa Szulc11496 KB
Zestawienie zmian w funduszu 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:44Ewa Szulc114 KB