Bilans 2019 r..pdf
  
Bilans 2021.pdf
  
Bilans2020.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019 r..pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021.pdf
  
Oswiadczenie 2021.pdf
  
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla Zakładu Karnego w Rawiczu.pdf
  
Porządek AŚ całość.pdf
  
Porządek wewn. aś 15.04.2019.pdf
  
porządek wewn. zk 15.04.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Piotr Bruderporządek wewn. zk 15.04.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Piotr Bruder
  
Porządek ZK 2022 całość.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019 r..pdf
  
Rachunek Zysków i Strat 2021.pdf
  
Rachunek Zysku i Strat 2020.pdf
  
Raport zD Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021.pdf
  
Sprawozdanie 2021.pdf
  
Zarządzenie nr 65 Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu z dnia 14 września 2022 roku.pdf
  
Zarządzenie nr 66 Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu z dnia 14 września 2022 roku.pdf
  
Zarządzenie nr57 Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu z dnia 01.10.2020r.pdf
  
Zarządzenie nr58 Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu z dnia 01.10.2020r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2019 r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf