12.jpg
  
20220601150340.pdf
  
3- ogłoszenie o zbyciu kotła- BIULETYN.odt
  
Aneks nr 1 do porządku wewnętrznego - Zakład Karny w Siedlcach.pdf
  
Bilans 2018.pdf
  
Bilans 2021.pdf
  
Bilans2020.pdf
  
BIP deklaracja dostępności ZK.pdf
  
E-PACZKI 2021 MARZEC.ods
  
Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja_dodatkowa2020.pdf
  
Kontrola Zarządcz.pdf
  
Kontrola zarządcza - Plan 2023.pdf
  
O2014.pdf
  
o2015.pdf
  
O2016.pdf
  
O2017.pdf
  
O2018.pdf
  
o2019.pdf
  
OFERTA HIGIENICZNA MARZEC 2021.pdf
  
Oferta_dla_kontrahentów.docx
  
ogłoszenie o wynajęciu hali produkcyjnej.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli 2013.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2021.pdf
  
Oswiadczenie_ZK_Siedlce_2013.pdf
  
Oświadczenie_o_kontroli_2020.pdf
  
plan działalności 2014.jpg
  
Plan działalności na 2022 rok.pdf
  
Plan działania.pdf
  
Plan_2015.pdf
  
Plan_2016.pdf
  
Plan_2017.pdf
  
Plan_2018.pdf
  
Plan_2019.pdf
  
Plan_2020.pdf
  
Plan_2021.pdf
  
Plan_dzialalnosci_ZK_2010.pdf
  
Plan_działalności_ZK_Siedlce_2012.pdf
  
Porzadek wewnatrzny 01.02.2023.pdf
  
Porządek wewnętrzny - Zakład Karny w Siedlcach.pdf
  
Porządek wewnętrzny 02_2018.pdf
  
Porządek wewnętrzny 06_2017.pdf
  
Porządek wewnętrzny 07_2018.pdf
  
Porządek wewnętrzny 22.07.2021r..pdf
  
Porządek_wewnętrzny_16_09_2022.pdf
  
Porządek_wewnętrzny_aneks 10_2022.pdf
  
Pw2018a.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2021.pdf
  
Rachunek_zysków_i_strat2020.pdf
  
Raport dostępność 2021.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł brutto które zawarto z ZK siedlce w 2022r..PDF
  
Rejestr umów powyżej 500 zł brutto z 11.07.2022.PDF
  
Rejestr umów powyżej 500 zł brutto zawartych przez ZK Siedlce w 2022r_IV.PDF
  
Rejestr umów powyżej 500 zł brutto zawartych przez ZK Siedlcw w 2022.PDF
  
Rejestr umów zawartych w Zakładzie Karnym w Siedlcach w 2022r..pdf
  
s2014.pdf
  
s2015.pdf
  
S2016.pdf
  
S2017.pdf
  
S2018.pdf
  
s2019.pdf
  
SKARGA NA BRAK DOSTĘPNOŚCI.odt
  
Sprawozdanie ZK Siedlce 2013.pdf
  
Sprawozdanie_2020.pdf
  
sprawozdanie_z_wkonania_planu_2021.pdf
  
Wniosek o zapewnieniu dostępności.odt
  
Wybrak.odt
  
ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ.doc
  
Zarządzenie Nr 472022.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf
  
Zestawienie_zmian_w_funduszu2020.pdf
  
ZK Siedlce - wybrakówka.pdf
  
ZK Siedlce Plan działania.pdf
  
ZK_Siedlce_informacja_2021.pdf
  
zużyte składniki majątku ruchomego.doc