Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli.PDF
  
oświadczenie za 2016.PDF
  
oświadczenie.PDF
  
Plan działalności 2019.PDF
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności na 2018r.pdf
  
sprawozdanie za 2016.PDF
  
sprawozdanie0001.PDF
  
Załączniki nr 1,2,3,4 - efektywność energetyczna.xls
  
zk_stare_borne_oswiadczenie_2012.pdf
  
zk_stare_borne_oswiadczenie_2013.pdf
  
zk_stare_borne_oświadczenie_2014.pdf
  
zk_stare_borne_oświadczenie_2015.PDF
  
zk_stare_borne_plan_dzialalnosci_2011.pdf
  
zk_stare_borne_plan_dzialalnosci_2012.pdf
  
zk_stare_borne_plan_dzialalnosci_2013.jpg
  
zk_stare_borne_plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
zk_stare_borne_plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
zk_stare_borne_plan_dzialalnosci_2016.PDF
  
zk_stare_borne_plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
zk_stare_borne_sprawozdanie_ 2015.PDF
  
zk_stare_borne_sprawozdanie_2011.pdf
  
zk_stare_borne_sprawozdanie_2012.pdf
  
zk_stare_borne_sprawozdanie_2013.pdf
  
zk_stare_borne_sprawozdanie_2014.pdf