Bilans  za 2020 r..PDF
  
Bilans jednostki budżetowej  2021.pdf
  
Bilans.PDF
  
Informacja dodatkowa 2021.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2020r..PDF
  
Informacja dodatkowa.PDF
  
Rachunek zysków i strat 2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2020 r..PDF
  
Rachunek zysków i strat.PDF
  
Zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2020 r..PDF
  
Zestawienie zmian w funduszu.PDF