Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru dzierżawcy.PDF
  
Ogłoszenie.PDF
  
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.PDF
  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie w sprawie zapoznania się z warunkami umowy.PDF
  
Załącznik nr 3 - Proponowany projekt umowy.PDF