Folder: Akty prawne jednostki
  
Folder: finanse
  
Folder: Konkurs - dermatolog -ZK Stare Borne
  
Folder: Nieodplatne-przekazanie
  
Folder: ogłoszenia 2020
  
Folder: Organizacyjno Prawny
  
Folder: Plany_dzialalnosci_gospodarczej
  
Folder: porzadek wew
  
Folder: protokóoły zdawczo odbiorcze
  
Folder: PRZETAG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
  
Efektywność  energetyczna.docx
  
II PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO.odt
  
Informacja o zbędnym składniku - Honker.doc
  
OGłoszenie BIP.odt
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017.PDF
  
Plan działalności na 2018.PDF
  
Plik.PDF
  
Porzadek wewnętrzny OZ -2015.pdf
  
Porządek wenętrzny OZ Opatówk.PDF
  
Porządek wenętrzny ZK Starem Bornem.PDF
  
Porządek wewnętrzny St. Borne 2015.doc
  
Porządek wewnętrzny St. Borne 2015.pdf
  
Program dostosowania obiektów ZK w Starem Bornem do spełniania warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2030.odt
  
Przetarg publiczny na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.odt
  
PRZETARG PUBLICZNY NA ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJATKU RUCHOMEGO.odt
  
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.PDF
  
Sprawozdznie finansowe za 2018r ZK Stare Borne.PDF
  
sprzedaż Towos.doc
  
srpawozdanie z wykonania planu działalności za 2017 rok.PDF
  
star.doc