Folder: Porządki wewnętrzne ZK nr 2 OST i OZ KK
  
Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich za rok 2018.pdf
  
Porzadek OZ KK R2.pdf
  
Porzadek OZ KK R3.pdf
  
Porządek Wewnętrzny Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich wraz z załącznikami.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich za rok 2019.pdf
  
Zamówienie na paczkę.odt