1-2018-w sprawie zarządzania ryzykiem w ZK Strzelin.pdf
  
2016-38 - zał. 1 - porzadek wewnętrzny - zakład zamknięty.pdf
  
2016-38 porządek wewnętrzny zk typu zamkniętego.pdf
  
2016-39 - zał. 1 - porzadek wewnętrzny - zakład półotwarty.pdf
  
2016-39 porządek wewnętrzny zk typu półotwartego.pdf
  
49-2018 w sprawie porządku wewnętrznegoZK typu zamkniętego.pdf
  
50-2018 w sprawie porządku wewnętrznego w zk typu półotwartego.pdf
  
Aneks do zał. do zarz nr 38.pdf
  
Aneks do załacznika do zarz.nr 39 .pdf
  
Bez tytułu 1.pdf
  
BILANS za rok 2020.pdf
  
Bilans_2018rok.pdf
  
formularz do usług 1.pdf
  
formularz do usług.pdf
  
formularz ofertowy.pdf
  
Informacja dodatkowa_2018rok.pdf
  
informacja o zużytch i zbednych składnikach środki trwałe.odt
Wyewidencjonowane do: Agnieszka Surmainformacja o zużytch i zbednych składnikach środki trwałe.odt
Wyewidencjonowane do: Agnieszka Surma
  
informacja o zużytch i zbednych składnikach środki trwałe.pdf
  
laryngolog formularz do usług.pdf
  
młodszy instruktor ds zatrudnienia.odt
  
OGŁOSZENIE INTERNISTA 2018.pdf
  
OGŁOSZENIE INTERNISTA.odt
  
OGŁOSZENIE mł.referent kw.odt
  
ogłoszenie w trybie przetargu publicznego - drugie.pdf
  
ogłoszenie w trybie przetargu publicznego.pdf
  
ogłoszenie w trybue przetargu publicznego.pdf
  
Ogłoszenie.pdf
  
Plan działalności na 2018 rok.pdf
  
Plan działalności na 2018 rok-1.pdf
Wyewidencjonowane do: Agnieszka SurmaPlan działalności na 2018 rok-1.pdf
Wyewidencjonowane do: Agnieszka Surma
  
protokół z otwarcia - transformator.PDF
  
protokół z otwarcia przetargu.pdf
  
przetarg agregat.pdf
  
przetarg kotłownia.pdf
  
przetarg na obieraczke, zmywarke, szatkownice.pdf
  
przetarg sprzedaz kotłownia 3.pdf
  
przetarg sprzedazy transfrmatora.pdf
  
przetarg sprzedaży dwa.pdf
  
PSYCHOLOG OGŁOSZENIE.docx
  
Rachunek zysków i strat_2018rok.pdf
  
sprzedaż agregatu.pdf
  
SWKO-LEKARZ INTERNISTA 2018.pdf
  
SWKO-LEKARZ INTERNISTA.doc
  
SWKO-LEKARZ INTERNISTA-1.doc
  
środki trwałe informacja.pdf
  
UMOWA CYWILNO-PRAWNA, KONTRAKT LEKARSKI-WZÓR 2018.pdf
  
UMOWA CYWILNO-PRAWNA, KONTRAKT LEKARSKI-WZÓR.doc
  
unieważnienie marzec 2019.pdf
  
wniosek o zapewnienie dostępności.doc
  
zał nr 1 agregat.pdf
  
zał nr 1 kotłownia.pdf
  
zał nr 2 kotłownia.pdf
  
załącznik nr 1 - luty 2019.pdf
  
załącznik nr 1 - maj 2019.pdf
  
załącznik nr 1 - obieraczka.pdf
  
załącznik nr 1 agregat.pdf
  
załącznik nr 1 kotłownia.pdf
  
załącznik nr 2 - luty 2019.pdf
  
załącznik nr 2 - maj 2019.pdf
  
załącznik nr 2 - obieraczka.pdf
  
załącznik nr 2 agregat.pdf
  
załącznik nr 2 kotłownia.pdf
  
Zarzadzenie nr 4.pdf
  
Zarzadzenie nr 5.pdf
  
zawiadomienie o unieważnieniu agregat.pdf
  
zawiadomienie o unieważnieniu maj.pdf
  
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf
  
zawiadomienie o unieważnieu kotłowni.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu_2018rok.pdf
  
ZK Strzelin - sprawozdanie z wykonania planu działalności.pdf
  
ZK Strzelin 2022 bilans.pdf
  
ZK Strzelin 2022 informacja dodatkowa.pdf
  
ZK Strzelin 2022 rachunek zysków i strat.pdf
  
ZK Strzelin 2022 zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
ZK Strzelin oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
ZK Strzelin raport z samooceny 2017.pdf