Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego ZK Tarnów.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
ogloszenie o nieodplatnym przekazaniu zbednych skladnikow rzeczowych majatku 02-11-2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie 2022.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie za rok 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
Plan Działalności OISW Kraków ZK Tarnów 2023.pdf
  
Porządek wewnętrzny Oddziału 6N Zakładu Karnego w Tarnowie - tekst jednolity.pdf
  
Porządek wewnętrzny Oddziału Terapełtycznego Zakładu Karnego w Tarnowie.pdf
  
Porządek wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego - Tarnów-Mościce Zakładu Karnego w Tarnowie- tekst jednolity.pdf
  
Porządek wewnętrzny OPI i OPII Zakładu Karnego w Tarnowie - tekst jednolity.pdf
  
Porządek wewnętrzny OPIII Zakładu Karnego w Tarnowie - tekst jednolity.pdf
  
przekazanie nieodpłatne Skoda Octavia.pdf
  
Sprawozdanie  z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Tarnowie za rok 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Tarnowie w 2022 roku.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dziłalności za 2018 rok.pdf
  
wybrakówka 2022.pdf
  
Wykaz skladnikow majatku ruchomego Zakładzie Karnym w Tarnowie.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz ZielińskiWykaz skladnikow majatku ruchomego Zakładzie Karnym w Tarnowie.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Zieliński
  
Wykaz skladnikow majatku ruchomego Zakładzie Karnym w Tarnowie.pdf.pdf
  
Zakład Karny w Tarnowie - porządek wewnętrzny Oddziału 6N - tekst jednolity.pdf
  
Zakład Karny w Tarnowie - porządek wewnętrzny Oddziału Terapeutycznego - tekst jednolity.pdf
  
Zakład Karny w Tarnowie – porządek wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego - Tarnów-Mościce - tekst jednolity.pdf
  
Zakład Karny w Tarnowie - porządek wewnętrzny OPI i OPII- tekst jednolity.pdf
  
Zakład Karny w Tarnowie - porządek wewnętrzny OPIII - tekst jednolity.pdf
  
Zarzadzenie nr 62018.pdf
  
ZK Tarnow Zarz. nr 8.pdf