Folder: Bilans finansowy 2018
  
Folder: Bilans finansowy 2020r
  
Folder: KZ 2017
  
Folder: Plan działalności
  
Folder: plan działalności 2013
  
Folder: Sprawozdanie z wykonania działalności zarządczej  2020
  
Folder: Załączniki dla interesantów
  
2021 raport o dostępności ambu.pdf
  
2021 raport o dostępności.pdf
  
Bilans jedn. budżetowej 31.12.20.pdf
  
Bilans.pdf
  
cennik 10-2019.doc
  
cennik 10-2019.pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
oswiadczenie 2018.pdf
  
oswiadczenie.pdf
  
Oświadczenie 1.JPG
  
Oświadczenie 2.JPG
  
oświadczenie 2015.pdf
  
Oświadczenie 3.JPG
  
oświadczenie kontrola zarządcza.pdf
  
oświadczenie kz.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej cz.1.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej cz.2.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej cz.3.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach za rok 2021.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
Oświadczenie za 2011.pdf
  
Plan 2014.pdf
  
Plan 2015.pdf
  
Plan 2017.pdf
  
Plan 2018.pdf
  
Plan działalności  ZK w Tarnowie-Mościcach na rok 2012.pdf
  
Plan działalności 2016.pdf
  
Plan działalności na 2012.pdf
  
plan działalności na 2019.pdf
  
Plan działalności na rok 2013.JPG
  
plan kontroli zarządczej na 2021 r.pdf
  
plan KZ na 2020 r..pdf
  
Porzadek_Wewnetrzny_27102016.pdf
  
Porządek Wewnętrzny 2017.pdf
  
Porządek Wewnętrzny tekst jednolity ZKTarnów-Mościce od dnia 16.07.2018r. właściwy.pdf
  
Porządek Wewnętrzny tekst jednolity ZKTarnów-Mościce, 22.08.2017.pdf
  
Porządek Wewnętrzny ZKTarnów-Mościce Zarzadzenie nr 5 z 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
Scan_0016.pdf
  
Scan_0018.pdf
  
Skan 1.JPG
  
Skan 2.JPG
  
Sprawoxdanie z 2013. z dnia 20-03-2014.pdf
  
Sprawoxdanie z 2013.pdf
  
Sprawozdanie  z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Tarnowie  Mościcach za rok 2021.pdf
  
Sprawozdanie 1.JPG
  
Sprawozdanie 2.JPG
  
sprawozdanie 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2013 rok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2020 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalnośći za 2015 r.pdf
  
Sprawozdanie za 2014.pdf
  
sprawozdanie za 2017.pdf
  
wykonanie za 2011.pdf
  
wykonanie.pdf
  
Zarządzenie 28 PORZĄDEK WEWNĘTRZNY.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
Zestwienie zmian w funduszu jednostki.pdf