Folder: 2018
  
Folder: 2019
  
Folder: 2020
  
Folder: 2021
  
Folder: 2022
  
Folder: kantyna 2018
  
Folder: Ogłoszenie o przetargu publicznym
  
Folder: Porządek wewnętrzny
  
Folder: RODO
  
Folder: Strona internetowa
  
Folder: wybrakówka 2018 wrzesień
  
001.jpg
  
002.JPG
  
003.JPG
  
004.JPG
  
005.JPG
  
006.JPG
  
007.JPG
  
008.JPG
  
23)2017.pdf
  
30)2017.pdf
  
a z dnia 27.09.2017 r. o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Zakładzie Karnym w Trzebini.pdf
  
badanie.pdf
  
cennik201701.pdf
  
dzialalnosc2017.pdf
  
Kontrola_zarz_za_2012.PDF
  
Notatka25102016.pdf
  
ogloszenie.pdf
  
ogloszenie2017.pdf
  
Ogłoszenie o przetargu publicznym z dnia 09.10.2013.pdf
  
Ogłoszenie o przetargu publicznym z dnia 26.10.2021 roku wraz z załącznikami - sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego jednostki.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego str 1.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego str 2.pdf
  
Ogłoszenie o zbyciu pojazdu z dnia 08.08.2012.doc
  
oswiadczenie.PDF
  
oswiadczenie2013.pdf
  
oswiadczenie2014.pdf
  
oswiadczenie2015.pdf
  
oswiadczenie2016.pdf
  
otwarcie.pdf
  
Plan dzialalnosci 2018.pdf
  
Plan działalności dla ZK Trzebinia 2015.pdf
  
Plan działalności na rok 2020.pdf
  
Plan działalności za rok 2021.pdf
  
plan_dzalalnosci_2014.PDF
  
plan_dzialanosci_2013.JPG
  
plan_za_2012.PDF
  
plan2011.PDF
  
plan2012.PDF
  
plan2013.JPG
  
plan2013.PDF
  
Planna2016.pdf
  
Przetarg publiczny - sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Karnego w Trzebini.pdf
  
Regulamin przetargu publicznego z dnia 09.10.2013.pdf
  
Regulamin przetargu publicznego z załącznikami.pdf
  
regulamin.pdf
  
sprawozdanie2013.pdf
  
sprawozdanie2014.pdf
  
sprawozdanie2015.pdf
  
sprawozdanie2016.pdf
  
SprawozdanieTrzebinia.PDF
  
tablica.pdf
  
wmr2014.pdf
  
WMR2a- poniżej 300 euro.pdf
  
WMR2a2015.pdf
  
WMR2a2016.pdf
  
wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - ZK Trzebinia.pdf
  
wybrak2016jesien.pdf
  
Zał nr 1.pdf
  
Zał nr 2.pdf
  
Załącznik nr 1 - Protokół z komisyjnego przeglądu stanu technicznego pojazdu str 01.pdf
  
Załącznik nr 1 - Protokół z komisyjnego przeglądu stanu technicznego pojazdu str 02.pdf
  
Załącznik nr 1.doc
  
Załącznik nr 1.pdf
  
Załącznik nr 2.doc
  
Załącznik nr 2.pdf
  
Załącznik nr 3.pdf
  
Załącznik nr 4.pdf
  
zbedne2016.pdf
  
zdj1.JPG
  
zdj2.JPG
  
zdj3.JPG
  
zdj4.JPG