Formularz ofertowy.pdf
  
Oswiadczenie2012.pdf
  
Oswiadczenie2013.pdf
  
Oswiadczenie2014.pdf
  
Oswiadczenie2016.pdf
  
Oswiadczenie2016-2.pdf
  
Oswiadczenie2016-3.pdf
  
Oswiadczenie2017.pdf
  
Oswiadczeniee2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach za rok 2012 .pdf
  
oświadczenie.jpg
  
Oświadczenie2012.pdf
  
Plan dizłalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2014.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w  Wadopwicach na rok 2023.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w  Wadowicach na rok 2023.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2012.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2013.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2014.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2015.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2016.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2017.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Wadowicach na 2018.pdf
  
Plan Działalności ZK Wadowice 2012r.pdf
  
Plan2012.pdf
  
Porzadek_wew_2022_2.doc
  
Porządek wew.-2022.doc
  
Raport_dostępnosc_2021.pdf
  
sprawozdanie z wyk. planu działalności za 2012 r całość.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Wadowicach za rok 2011.docx
  
Sprawozdanie2012.pdf
  
Sprawozdanie2013.pdf
  
Sprawozdanie2014.pdf
  
Sprawozdanie2016.pdf
  
Sprawozdanie2016-2.pdf
  
Sprawozdanie2017.pdf
  
Sprawozdanie2018.pdf
  
Sprawozdanie2018bip.pdf
  
Sprawozdanie2019.pdf
  
Sprawozdanie2019bip.pdf
  
Sprawozdanie2020bip.pdf
  
Sprawozdanie2021bip.pdf
  
Umowa-jajka-2023 projekt.pdf
  
Wybrakowanie 2016.doc
  
Wybrakowka_032019.pdf
  
Wybrakowka_102018.pdf
  
Wybrakowka_12_2020.pdf
  
Wybrakowka_2019.pdf
  
Wybrakowka_2020.pdf
  
Wybrakowka_ksiazki_2018.pdf
  
Wybrakowka-032018.pdf
  
Wybrakowka-092017.pdf
  
Zaproszenie do składanie ofert na dostawę jaj.pdf
  
ZK_Wadowice.pdf
  
ZK_Wadowice_BILANS 2018.pdf
  
ZK_Wadowice_deklaracja_dostepnosci.docx
  
ZK_Wadowice_INFORMACJA DODATKOWA 2018.pdf
  
ZK_Wadowice_Likwidacja_2021.pdf
  
ZK_Wadowice_Likwidacja_2021_2.pdf
  
ZK_Wadowice_Likwidacja_2022.pdf
  
ZK_Wadowice_Plan _dostepnosc_2022.pdf
  
ZK_Wadowice_plan_na_2019.pdf
  
ZK_Wadowice_plan_na_2020.pdf
  
ZK_Wadowice_plan_na_2021.pdf
  
ZK_Wadowice_plan_na_2022.pdf
  
ZK_Wadowice_porzadek_wewn.pdf
  
ZK_Wadowice_porzadek_wewnetrzny.pdf
  
ZK_Wadowice_porzadek_wewnetrzny_2018.pdf
  
ZK_Wadowice_porzadek_wewnetrzny_2022.pdf
  
ZK_Wadowice_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018.pdf
  
ZK_Wadowice_Sprawozdanie_finansowe_2017.pdf
  
ZK_Wadowice_VW_Crafter_2021.pdf
  
ZK_Wadowice_zarzadzenie_15_2019.pdf
  
ZK_Wadowice_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2018.pdf
  
ZK_Wadowice-Informacja o zbędnych i zużytych skłądnikach rzeeczowych majątku ruchomego.pdf
  
ZK_Wadowice-przetarg-2018.pdf