Treść ogłoszenia lekarz POZ.odt
  
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.odt
  
Zał. Nr 2 Warunki szczegolowe - lekarz POZ.odt
  
Zał. Nr 3 Oswiad o zapoznaniu sie z dokumentacja.odt
  
Zał. Nr 4 Oswiadczenie o niekaralnosci.odt
  
Zał. Nr 5 Projekt umowy - lekarz POZ.doc
  
Zał. Nr 6 Zgoda na przetwarzanie DO.odt
  
Zał. Nr 7 Umowa o powierzeniu przetwarzania DO.docx