Ogłoszenie o dzierżawie.pdf
  
Załacznik nr 1 do umowy - mapa terenu.pdf
  
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie w sprawie zapoznania się z warunkami umowy.pdf
  
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf