ogłoszenie - OCHRONA - 3.2022 www.doc
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.doc
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - RODO oświadczenie .pdf
  
załącznik nr 4 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf