ogłoszenie 27.07.2022.pdf
  
Zał Nr 5 Projekt umowy.odt
  
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy 2022.odt
  
Zał. Nr 2 Warunki szczegółowe - 2022.odt
  
Zał. Nr 3 Oświad o zapoznaniu się z dokumentacją.odt
  
Zał. Nr 4 Oświadczenie o niekaralności.odt
  
Zał. Nr 6 Zgoda na przetwarzanie DO.odt