Bilans jednostki budzetowej na 2018.pdf
  
29.03.2019 14:46Daniel Pręciuk114 KB
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r..pdf
  
08.05.2020 12:12Daniel Pręciuk106 KB
Bilans jednostki budżetowej.pdf
  
10.05.2019 12:56Daniel Pręciuk112 KB
Informacja dodatkowa na 2018.pdf
  
29.03.2019 14:49Daniel Pręciuk454 KB
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019.pdf
  
08.05.2020 12:12Daniel Pręciuk450 KB
Informacja dodatkowa.pdf
  
10.05.2019 12:57Daniel Pręciuk452 KB
Informacja o zuzytych skladnikach - ZK Wlodawa Berlingo.pdf
  
30.12.2015 15:41Dariusz Demczuk210 KB
klauzula.pdf
  
14.03.2019 14:12Daniel Pręciuk61 KB
ogloszenie BIP.pdf
  
14.03.2019 14:20Mariusz Sokół1293 KB
Ogloszenie dzierzawa nieruchomosci na okres 30 lat ZK Wlodawa.doc
  
17.01.2017 15:51Jacek Zarczuk117 KB
Ogloszenie przetarg dzierzawa nieruchomosci na okres 30 lat ZK Wlodawa.pdf
  
17.01.2017 16:22Jacek Zarczuk330 KB
ogłoszenie.docx
  
11.07.2019 14:22Daniel Pręciuk23 KB
Ogłoszenie.pdf
  
16.06.2020 14:57Daniel Pręciuk1225 KB
ogłoszenie.rtf
  
11.07.2019 14:21Daniel Pręciuk53 KB
oswiadczenie 2012.pdf
  
29.03.2013 13:45Dariusz Demczuk297 KB
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2013.pdf
  
12.03.2014 10:57Dariusz Demczuk374 KB
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2014.pdf
  
13.03.2015 12:54Dariusz Demczuk306 KB
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2015.pdf
  
15.03.2016 12:44Dariusz Demczuk393 KB
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2016.jpg.pdf
  
15.03.2017 15:38Dariusz Demczuk348 KB
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019r..pdf
  
30.04.2020 14:37Daniel Pręciuk430 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017.pdf
  
18.01.2019 12:45Daniel Pręciuk423 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2018.pdf
  
31.12.2019 15:05Daniel Pręciuk429 KB
plan dzialalnosci na 2015 ZK Wlodawa.pdf
  
18.12.2014 11:18Dariusz Demczuk231 KB
plan dzialalnosci na rok 2012_do pdfa.pdf
  
23.12.2011 14:05Dariusz Demczuk214 KB
plan dzialanosci na 2011 rok_do pdfa.pdf
  
12.12.2011 14:02Dariusz Demczuk193 KB
plan dzialanosci na 2013 ZK Wlodawa.pdf
  
31.12.2012 12:28Dariusz Demczuk296 KB
plan dzialanosci na 2014 rok.pdf
  
30.01.2014 10:31Dariusz Demczuk236 KB
plan dzialanosci na 2016 rok.pdf
  
16.12.2015 12:45Dariusz Demczuk361 KB
Plan działalności dla Zakładu Karnego we Włodawie na 2018r.pdf
  
02.02.2018 11:41Daniel Pręciuk326 KB
plan działalności na 2017.pdf
  
08.12.2016 13:43Dariusz Demczuk409 KB
Plan działalności na rok 2019 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
31.12.2018 10:10Daniel Pręciuk329 KB
Plan działalności na rok 2020 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
18.12.2019 09:44Daniel Pręciuk336 KB
plan działalności na rok 2021 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
18.12.2020 14:00Daniel Pręciuk346 KB
poprawka do porządku.pdf
  
18.12.2020 14:00Daniel Pręciuk349 KB
Porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym we Włodawie.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel PręciukPorządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym we Włodawie.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Pręciuk
  
08.11.2017 10:40Daniel Pręciuk1260 KB
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
30.04.2020 14:36Daniel Pręciuk1824 KB
porządek wewnętrzny ZK Włodawa.pdf
  
14.09.2016 13:15Dariusz Demczuk734 KB
Prezentacja.pdf
  
11.07.2019 14:22Daniel Pręciuk27876 KB
przykładowa prezentacja.ppt
  
09.07.2019 14:57Daniel Pręciuk490 KB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019.pdf
  
08.05.2020 12:12Daniel Pręciuk74 KB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej.pdf
  
10.05.2019 12:56Daniel Pręciuk84 KB
Rachunek zysków i strat jednostkki budzetowej na 2018.pdf
  
29.03.2019 14:47Daniel Pręciuk85 KB
sprawozdanie 2012.pdf
  
29.03.2013 13:44Dariusz Demczuk190 KB
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2013_pdf.pdf
  
14.03.2014 09:27Dariusz Demczuk325 KB
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2014_pdf.pdf
  
13.03.2015 12:54Dariusz Demczuk124 KB
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2015_pdf.pdf
  
11.03.2016 14:29Dariusz Demczuk308 KB
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2016.pdf
  
15.03.2017 15:38Dariusz Demczuk213 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za 2019r..pdf
  
30.04.2020 14:36Daniel Pręciuk275 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2017.pdf
  
31.12.2019 15:05Daniel Pręciuk267 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2018.pdf
  
31.12.2019 15:05Daniel Pręciuk272 KB
Załącznik do Zarządzenia nr 2 2017.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel PręciukZałącznik do Zarządzenia nr 2 2017.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Pręciuk
  
11.01.2017 10:35Dariusz Demczuk411 KB
Zarzadzenie w sprawie ustalenia porządku wewnetrznego.pdf
  
08.11.2017 11:39Daniel Pręciuk1260 KB
zarządzenie 26 2018 porządek wewnętrzny ZK Włodawa.pdf
  
25.07.2018 08:00Daniel Pręciuk1656 KB
Zarządzenie nr 2 2017 -nowy porządek wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz DemczukZarządzenie nr 2 2017 -nowy porządek wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz Demczuk
  
11.01.2017 10:14Dariusz Demczuk412 KB
zarządzenie nr 20-2017.pdf
  
09.05.2017 14:47Daniel Pręciuk1161 KB
Zarządzenie nr 34-2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz DemczukZarządzenie nr 34-2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz Demczuk
  
04.10.2016 14:03Dariusz Demczuk356 KB
zarządzenie nr 34-2016_p.pdf
  
05.10.2016 14:52Dariusz Demczuk554 KB
Zarządzenie w sprawie porzadku wewnętrznego ZK Włodawa.pdf
  
12.04.2019 15:46Daniel Pręciuk1915 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019.pdf
  
08.05.2020 12:12Daniel Pręciuk65 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf
  
10.05.2019 12:56Daniel Pręciuk75 KB
Zestawienie zmian w funduszu na 2018.pdf
  
29.03.2019 14:48Daniel Pręciuk76 KB
Zmiana 2 porządku wewnętrznego ZK Włodawa.pdf
  
04.01.2019 15:22Daniel Pręciuk364 KB
zmiana 3 porządku wewnętrznego.pdf
  
11.04.2019 14:38Daniel Pręciuk360 KB
zmiana porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym we Włodawie.pdf
  
05.09.2018 07:45Daniel Pręciuk385 KB