AUTOSAN H7.pdf
  
Formularz oferty.docx
  
Ogloszenie o przetargu publicznym na sprzedaz składnika rzeczowego majatku ruchomego ZK w Wojkowicach AUTOSAN H7.pdf
  
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego (01.12.2016 r.).pdf
  
Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości.pdf
  
Poprawienie omyłki pisarskiej . Nr sprawy 1-2016.pdf
  
SIWZ_Konserwy sterylizowane.pdf
  
Umowa - zatrudnienie osadzonych.doc
  
Umowa.docx
  
Załącznik do umowy zatrudnienia skazanych - instrukcja dla opiekuna.doc
  
Załącznik do umowy zatrudnienia skazanych- lista płac.xls
  
Załącznik nr 1.docx
  
Załącznik nr 2.docx
  
Załącznik nr 3.docx