Folder: DIL
  
Folder: DK
  
Folder: dkw
  
Folder: DKW_2017_darowizna_Autosan
  
Folder: DOP
  
Folder: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  
Folder: WYBRAKOWKA 2012
  
Folder: Wybrakowka 2013
  
Folder: Wybrakowka_2014
  
144.pdf
  
443.pdf
  
Bilans 2019 ZK Wronki.pdf
  
formularz ofertowy.pdf
  
Image_00939.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019 ZK Wronki.pdf
  
Informacja o efektywnosci 2014 r.doc
  
Informacja o zbędnych, zużytych składnikach majątku ruchomego 05.04.2022 r..pdf
  
ogłoszenie.pdf
  
OISW Poznań- Plan działalności na rok 2022 ZK Wronki.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016 r.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 r..jpg
  
Plan 2017 BIP.pdf
  
Plan działalności na rok 2022.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019 ZK Wronki.pdf
  
skladniki.pdf
  
tabela.pdf
  
umowa najmu hali.pdf
  
Untitled_06052019_092854.pdf
  
Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego.odt
  
Wykonanie planu działalności za 2016 r.pdf
  
Wykonanie planu działalności za 2019 r..jpg
  
Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach z dnia 3 czerwca 2020 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 60 Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach z dnia 3 czerwca 2020 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 61 Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach z dnia 3 czerwca 2020 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 70 Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach z dnia 16 czerwca 2020 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 71 Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach z dnia 16 czerwca 2020 roku.pdf
  
Zbędne i zużyte składniki majątku - ZK Wronki.pdf
  
Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego Zakład Karny we Wronkach.pdf
  
zbędne i zużyte składniki-ZK Wronki.pdf
  
Zestawienie zmian fun.2019 ZK Wronki.pdf