1. Bilans.pdf
  
07.05.2019 09:17Zbigniew Aleksandrowicz523 KB
15_2019 w sprawie porządku wewnętrznego w ZK w Zabrzu.pdf
  
30.04.2019 14:14Zbigniew Aleksandrowicz7713 KB
2. Informacja.pdf
  
07.05.2019 09:17Zbigniew Aleksandrowicz2164 KB
20180430100738568.pdf
  
30.04.2018 10:36Zbigniew Aleksandrowicz1122 KB
27_2018 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
07.06.2018 14:57Zbigniew Aleksandrowicz273 KB
3. Rachunek zysków.pdf
  
07.05.2019 09:18Zbigniew Aleksandrowicz442 KB
34_2019 w sprawie porządku wewnętrznego w ZK w Zabrzu.pdf
  
06.12.2019 12:27Zbigniew Aleksandrowicz8397 KB
4. Zestawienie.pdf
  
07.05.2019 09:18Zbigniew Aleksandrowicz399 KB
43_2020 w sprawie zmiany porządku wewnętrznego.pdf
  
25.05.2020 10:03Wojciech Skwara165 KB
aneks do porządku wewnętrznego 4.1.2019!.pdf
  
09.01.2019 11:00Zbigniew Aleksandrowicz319 KB
Aneks do prządku wewnętrznego.pdf
  
06.08.2018 09:10Zbigniew Aleksandrowicz743 KB
Bilans 2019.pdf
  
30.03.2020 12:34Zbigniew Aleksandrowicz542 KB
ford.pdf
  
29.12.2017 13:29Zbigniew Aleksandrowicz202 KB
FORMULARZ OFERTOWY.pdf
  
10.09.2020 15:00Zbigniew Aleksandrowicz185 KB
Inf o zbędnych i zużytych 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech SkwaraInf o zbędnych i zużytych 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech Skwara
  
09.09.2019 09:45Wojciech Skwara418 KB
inf wybrak 2014 ZK-Zabrze.docx
  
24.10.2014 14:09Wojciech Skwara54 KB
inf wybrak 2014 ZK-Zabrze.pdf
  
24.10.2014 14:11Wojciech Skwara394 KB
inf. o zbednych i zuzytych skladnikach 2015.pdf
  
20.10.2015 15:06Wojciech Skwara317 KB
inf. wybrak 2015.pdf
  
24.02.2015 13:51Wojciech Skwara282 KB
Informacja dodatkowa 2019.pdf
  
30.03.2020 12:35Zbigniew Aleksandrowicz2229 KB
Ogloszenie o przetargu.pdf
  
29.12.2017 13:29Zbigniew Aleksandrowicz504 KB
Ogłoszenie konkurs Ambulatorium..pdf
  
10.09.2020 15:01Zbigniew Aleksandrowicz1215 KB
Ogłoszenie1.docx
  
25.03.2019 10:14Zbigniew Aleksandrowicz27 KB
oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej 2013.pdf
  
28.01.2014 09:10Wojciech Skwara174 KB
oswiadczenia_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2015.doc
  
01.04.2016 10:23Zbigniew Aleksandrowicz51 KB
oswiadczenia_o_stanie_kontroli_zarzadczej2014.pdf
  
30.01.2015 09:12Wojciech Skwara175 KB
Oswiadczenie 2016.pdf
  
30.01.2017 11:26Zbigniew Aleksandrowicz811 KB
oswiadczenie2012.pdf
  
13.02.2014 12:37Wojciech Skwara174 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarz.pdf
  
15.03.2018 11:27Wojciech Skwara505 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu za 2019.pdf
  
12.03.2020 12:02Zbigniew Aleksandrowicz119 KB
Oświadczenie o staniekontroli zarządczej w ZK w Zabrzu za rok 2018.pdf
  
13.03.2019 11:46Zbigniew Aleksandrowicz572 KB
Plan 2016.pdf
  
01.04.2016 10:33Zbigniew Aleksandrowicz324 KB
Plan dzialalności 2017.pdf
  
09.12.2016 08:09Zbigniew Aleksandrowicz216 KB
Plan działalności 2017.pdf
  
09.12.2016 08:23Zbigniew Aleksandrowicz213 KB
Plan działalności na rok 2019.pdf
  
28.12.2018 14:10Zbigniew Aleksandrowicz169 KB
PLAN DZIAŁALNOŚCI ZK W ZABRZU NA ROK 2021.pdf
  
30.12.2020 14:30Zbigniew Aleksandrowicz270 KB
Plan działalności ZK Zabrze 2018.pdf
  
22.12.2017 08:19Zbigniew Aleksandrowicz235 KB
Plan działalności ZK Zabrze 2020.pdf
  
31.12.2019 10:19Zbigniew Aleksandrowicz254 KB
Plan działalności ZK ZABRZE_ 2015.pdf
  
23.12.2014 10:44Wojciech Skwara408 KB
plan działalności ZK ZABRZE_2011.pdf
  
07.04.2014 13:45Zbigniew Aleksandrowicz43 KB
plan działalności ZK ZABRZE_2012.pdf
  
07.04.2014 13:46Zbigniew Aleksandrowicz46 KB
plan działalności ZK ZABRZE_2013.pdf
  
07.04.2014 13:46Zbigniew Aleksandrowicz42 KB
plan działalności ZK ZABRZE_2014.pdf
  
07.04.2014 13:46Zbigniew Aleksandrowicz48 KB
Plan postępowań 2018.pdf
  
28.02.2018 13:42Zbigniew Aleksandrowicz253 KB
Plan zamówień publicznych na 2017.pdf
  
24.02.2017 13:16Zbigniew Aleksandrowicz797 KB
Plan zamówień publicznych na 2019 rok.pdf
  
20.03.2019 10:57Zbigniew Aleksandrowicz293 KB
Rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
30.03.2020 12:34Zbigniew Aleksandrowicz459 KB
Sprawozdanie 2016.pdf
  
30.01.2017 11:26Zbigniew Aleksandrowicz679 KB
Sprawozdanie z wyk. planu działalnosci ZK w Zabrzu za rok 2018.pdf
  
13.03.2019 11:47Zbigniew Aleksandrowicz434 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Zakładu Karnego w Zabrzu za rok 2019.pdf
  
12.03.2020 12:02Zbigniew Aleksandrowicz106 KB
Sprawozdanie_z_planu_za_2015.doc
  
01.04.2016 10:24Zbigniew Aleksandrowicz98 KB
Sprawozdanie_za_rok_2014.pdf
  
30.01.2015 09:13Wojciech Skwara320 KB
Sprawozdanie_za2017.pdf
  
15.03.2018 11:29Wojciech Skwara403 KB
Sprawozdanie2012.pdf
  
13.02.2014 12:38Wojciech Skwara323 KB
Sprawozdanie2013.pdf
  
13.02.2014 12:33Wojciech Skwara241 KB
Sprostowanie ford.pdf
  
10.01.2018 11:14Zbigniew Aleksandrowicz123 KB
Wybrak 2017.pdf
  
22.09.2017 15:00Zbigniew Aleksandrowicz884 KB
wybrak2013BIP.pdf
  
14.06.2013 08:43Wojciech Skwara430 KB
Wybrak2016.pdf
  
10.10.2016 10:54Wojciech Skwara995 KB
wybrak2020a.pdf
  
23.04.2020 12:54Zbigniew Aleksandrowicz1043 KB
wybrak22019.pdf
  
09.09.2019 09:48Wojciech Skwara418 KB
WybrakST2020-ZKZabrze.pdf
  
25.05.2020 14:05Wojciech Skwara172 KB
ZĄRZĄDZENIE Porządek.pdf
  
31.10.2016 13:41Wojciech Skwara521 KB
zbędne i zużyte 2018.pdf
  
24.09.2018 13:42Zbigniew Aleksandrowicz851 KB
Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.pdf
  
25.02.2016 14:14Wojciech Skwara1049 KB
Zestawienie zmian funduszu 2019.pdf
  
30.03.2020 12:35Zbigniew Aleksandrowicz410 KB