Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
  
27.03.2013 08:37Tomasz Chopta
2018_10_12_10_42_53.pdf
  
12.10.2018 12:20Agnieszka Czapla436 KB
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.pdf
  
02.12.2011 13:10Tomasz Chopta135 KB
Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2018.pdf
  
02.05.2019 12:14Tomasz Chopta145 KB
Bilans jednostki.pdf
  
08.05.2020 10:38Tomasz Chopta138 KB
Informacja dodatkowa na 31.12.2018.pdf
  
02.05.2019 12:14Tomasz Chopta562 KB
Informacja dodatkowa.pdf
  
08.05.2020 10:38Tomasz Chopta546 KB
informacja o przekazaniu zbędnego majątku ruchomego.jpg
  
23.06.2017 12:26Tomasz Chopta290 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
02.10.2020 13:41Tomasz Chopta587 KB
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
15.03.2018 09:41Tomasz Chopta187 KB
Informacja o zbędnych zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
30.01.2019 10:49Tomasz Chopta108 KB
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego nowe.pdf
  
31.05.2017 14:12Tomasz Chopta197 KB
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchumego.pdf
  
27.04.2017 07:59Tomasz Chopta281 KB
informacja o zużytych składnikach majatku ruchomego ZK w Zamościu.pdf
  
24.10.2013 14:03Tomasz Chopta62 KB
Informacja wybrakówka maj 2019 r..pdf
  
27.05.2019 15:42Tomasz Chopta348 KB
Informacja.pdf
  
29.04.2020 14:52Tomasz Chopta1032 KB
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.pdf
  
17.03.2015 14:31Tomasz Chopta472 KB
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
14.03.2019 12:31Tomasz Chopta155 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013.pdf
  
17.03.2014 11:39Tomasz Chopta352 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.pdf
  
27.03.2013 08:44Tomasz Chopta345 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
15.03.2016 11:34Tomasz Chopta624 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
15.03.2017 14:02Tomasz Chopta364 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
14.01.2019 09:55Tomasz Chopta158 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
12.03.2020 14:41Tomasz Chopta156 KB
plan działalności 2013.pdf
  
31.12.2012 15:05Tomasz Chopta253 KB
Plan działalności 2014.pdf
  
14.03.2014 12:32Tomasz Chopta338 KB
plan działalności 2015.pdf
  
08.01.2015 08:42Tomasz Chopta311 KB
Plan działalności 2016.pdf
  
30.12.2015 10:46Tomasz Chopta282 KB
Plan działalności 2017.pdf
  
15.12.2016 07:31Tomasz Chopta171 KB
plan działalności 2018.pdf
  
28.12.2017 13:14Tomasz Chopta195 KB
Plan działalności 2021.pdf
  
30.12.2020 08:15Tomasz Chopta64 KB
Plan działalności na 2019 rok.pdf
  
31.12.2018 13:04Tomasz Chopta285 KB
Plan działalności Zakładu Karnego w Zamościu na 2020 rok.pdf
  
31.12.2019 08:12Tomasz Chopta64 KB
plan_dzialalnosci_zk_zamosc_2011.PDF
  
13.10.2011 07:56Tomasz Chopta751 KB
plan_działalności_zk_zamość_2012.PDF
  
29.12.2011 17:34Tomasz Chopta194 KB
PORZĄDEK WEWNĘRZNY 2017 OZ.pdf
  
16.01.2017 11:55Tomasz Chopta1429 KB
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY 2017 ZK.pdf
  
17.01.2017 12:45Tomasz Chopta1485 KB
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY OZ sierpień 2017.pdf
  
24.08.2017 12:02Tomasz Chopta4985 KB
Porządek wewnętrzny OZ ZK Zamość od marca 2019.pdf
  
27.02.2019 11:56Tomasz Chopta977 KB
Porządek wewnętrzny OZ ZK Zamość.pdf
  
27.09.2016 10:30Tomasz Chopta1264 KB
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY ZK sierpień 2017.pdf
  
24.08.2017 12:02Tomasz Chopta5101 KB
Porządek wewnętrzny ZK Zamość.pdf
  
27.09.2016 10:30Tomasz Chopta1300 KB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na 31.12.2018.pdf
  
02.05.2019 12:14Tomasz Chopta131 KB
Rachunek zysków i strat.pdf
  
08.05.2020 10:38Tomasz Chopta126 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2017 r.pdf
  
14.01.2019 09:57Tomasz Chopta162 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012.pdf
  
27.03.2013 08:38Tomasz Chopta239 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013.pdf
  
17.03.2014 11:40Tomasz Chopta299 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014.pdf
  
17.03.2015 14:36Tomasz Chopta339 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016.pdf
  
15.03.2017 14:02Tomasz Chopta183 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018.pdf
  
14.03.2019 12:31Tomasz Chopta147 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019.pdf
  
12.03.2020 14:41Tomasz Chopta162 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Zamościu za rok 2019.pdf
  
23.03.2020 11:58Tomasz Chopta159 KB
zarzadzenie 33 w sprawie porządku wewnętrznego  OZ.pdf
  
31.10.2018 10:28Tomasz Chopta1539 KB
Zarzadzenie zmieniające porządek wewnętrzny ZK.pdf
  
04.02.2019 14:31Tomasz Chopta177 KB
zarządzenie 32 w sprawie porządku wewnętrznego ZK.pdf
  
31.10.2018 10:28Tomasz Chopta1737 KB
zarządzenie nr 30 porządek wewnetrzny ZK.pdf
  
05.10.2016 14:30Tomasz Chopta5164 KB
zarządzenie nr 31 porządek wewnętrzny OZ.pdf
  
05.10.2016 14:30Tomasz Chopta5309 KB
zarządzenie nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia porządków wewnętrznych ZK.pdf
  
28.12.2017 13:14Tomasz Chopta488 KB
zarządzenie nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia porządków wewnętrznych OZ.pdf
  
28.12.2017 13:14Tomasz Chopta288 KB
Zarządzenie zmieniające porzadek Wewnętrzny OZ.pdf
  
04.02.2019 14:31Tomasz Chopta180 KB
Zarządzenie zmieniające porządek wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu z dnia 03.06.2020.pdf
  
18.06.2020 07:45Tomasz Chopta43 KB
Zarządzenie zmieniające porządek Zakładu Karnego w Zamościu wewnętrzny z dnia 03.06.2020.pdf
  
18.06.2020 07:40Tomasz Chopta48 KB
Zarządzenie zmieniająceporządek wewnętrzny OZ (2).pdf
  
05.02.2019 11:03Tomasz Chopta175 KB
Zarządzenie zmieniająceporządek wewnętrzny ZK (2).pdf
  
05.02.2019 11:03Tomasz Chopta172 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na 31.12.2018.pdf
  
02.05.2019 12:14Tomasz Chopta112 KB
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
08.05.2020 10:38Tomasz Chopta106 KB
ZK Zamość - wybrakówka - zbędne - X 2019.pdf
  
18.10.2019 13:43Tomasz Chopta337 KB
ZK Zamość - wybrakówka - zużyte - X 2019.pdf
  
18.10.2019 13:43Tomasz Chopta1220 KB
ZK Zamość WPZ I KW 2015.pdf
  
04.11.2015 11:29Tomasz Chopta96 KB
ZK Zamość WPZ II KW 2015.pdf
  
04.11.2015 11:29Tomasz Chopta95 KB
ZK Zamość WPZ III KW 2015.pdf
  
04.11.2015 11:29Tomasz Chopta96 KB