Folder: Sprawozdanie finansowe za 2018
  
08.05.2019 12:17Michał Bogus
Bilans na dzień 31.12.2018.pdf
  
08.05.2019 12:16Michał Bogus214 KB
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018.pdf
  
08.05.2019 12:16Michał Bogus674 KB
Plan_dzlalnosci_2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert StępińskiPlan_dzlalnosci_2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Stępiński
  
04.01.2013 10:20Robert Stępiński56 KB
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018.pdf
  
08.05.2019 12:16Michał Bogus170 KB
Sprawozdania finansowe za 2018 rok.pdf
  
08.05.2019 12:41Michał Bogus8262 KB
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2018.pdf
  
08.05.2019 12:17Michał Bogus134 KB