Adres redakcji BIP

Centralny Zarząd Służby Więziennej 

02-251 Warszawa 

Rakowiecka 37a 

tel. (22) 640 83 21 / fax (22) 848 35 21

e-mail: bipsw@sw.gov.pl

 

Redaktorzy : BIURO DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Beata Adamczewska; tel. 22 640-83-77; fax 22 848-80-81 ; e-mail: beata.adamczewska@sw.gov.pl

​Obsługa techniczna : BIURO INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Marcin Woldan; tel. 22 640-84-57; e-mail: bipadm@sw.gov.pl