Instrukcja korzystania z BIP

 

Strona podmiotowa BIP jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. ( Domyślnie wybrana jednostka to Centralny Zarząd Służby Więziennej ). jeśli użytkownik chce uzyskać dane o innej jednostce wybiera ją z Menu JEDNOSTKI ORGANIAZACYJNE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ umieszczone na belce poziomej

W górnej części ekranu umieszczone są przyciski ekranowe umożliwiające:

 • Biuletyn Służby Więziennej - przejście na stronę główną Biuletynu SW

 • Strona Główna SW - przejście na stronę główną Służby Więziennej www.sw.gov.pl

 • Jednostki organizacyjne Służby Więziennej - przejście do wyboru jednostki organizacyjnej o której informacje chcemy uzyskać.

 • Adres redakcji BIP – przejście do adresu redakcji BIP

 • Zaawansowane wyszukiwanie - u góry ekranu, po prawej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

 • Edycja - przejście do edycji Biuletynu przez osoby odpowiedzialne za zamieszczanie aktualnych treści ( wyłącznie po zalogowaniu )Poniżej, po lewej stronie zamieszczone są przyciski umożliwiające przeglądanie informacji dotyczącej wybranej wcześniej jednostki organizacyjnej:

 • Status prawny

 • Kierownictwo

 • Struktura organizacyjna

 • Podmioty współpracujące

 • Przedmiot działalności

 • Oświadczenia majątkowe

 • Majątek Służby Więziennej

 • Współpraca międzynarodowa

 • Fundusze unijne

 • Akty prawne

 • Projektowane akty prawne

 • Sposób załatwiania spraw

 • Rejestry ewidencje archiwa

 • Dokumenty urzędowe

 • Wzory druków

 • Ważne ogłoszenia

 • Informacje o naborze kandydatów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Kliknięcie na przycisk z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdującego się w górnym menu na podstronach, spowoduje powrót do strony głównej serwisu.


 • Kliknięcie na przycisk z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdującego się w lewym menu na podstronach, spowoduje przejście do strony głównej Biuletynu informacji Publicznej