Koordynator dostępności

Centralny Zarząd Służby Więziennej

ppłk Bartłomiej Turbiarz

e-mail: bdg@sw.gov.pl

telefon: +48 22 640 85 91


Utworzony przez: Marcin Woldan o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Kacper Suwiński o 09.06.2021 09:06:23