Koordynator dostępności

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Koordynator dostępności:

ppłk Bartłomiej Turbiarz

e-mail: bdg@sw.gov.pl

telefon: +48 22 640 85 91

fax:  +48 848 80 81

 
tel. kom.: +48 606 929 258

 

Utworzony przez: Marcin Woldan o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Kacper Suwiński o 23.09.2021 11:12:06