Edytor zawartości

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych w szczególności z: 

  • przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
  • ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
  • ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018r.

przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku
ul. Hetmańska 89
15-727 Białystok
e-mail: oisw_bialystok@sw.gov.pl
tel. 85 662 85 01
fax 85 651 65 43
  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku
mjr Piotr Kulesza
ul. Hetmańska 89
15-727 Białystok
e-mail: iod_oisw_bialystok@sw.gov.pl
tel. 85 662 85 14
fax 85 651 65 43
  

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Pozostałe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje o ograniczeniach w stosowaniu RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach naboru na wolne stanowiska – pracownik cywilny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o wstęp na teren Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji wniosku na przeprowadzenie badań naukowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostkach ​podległych

​​Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w ​Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku​​
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach ochrony zdrowia pracujących, opieki profilaktycznej nad funkcjonariuszami i pracownikami jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku

Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr Kulesza
Utworzony przez: Piotr Kulesza o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Piotr Kulesza o 20.12.2019 09:07:37