Centralny Zarząd Służby Więziennej

Informacja

O zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r, poz. 2004), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1-5).

 

  1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
  2. Stosownie do §7 ust. 2 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
  3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
  4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w §39 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
  5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.
  6. Wnioski należy składać do 25 września 2020 roku do Dyrektora Biura Kwatermistrzowski-Inwestycyjnego na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowski-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
  7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela pan Mirosław Ciecierski tel.:(22) 640 85 22, Piotr Grupiński (22) 640 84 02, Robert Olejniczak (22) 640 85 24.

 ​Załącznik Nr 1.xls

Załącznik Nr 2.xlsZałącznik Nr 3.xlsZałącznik Nr 4.xlsxZałącznik Nr 5.xlsWytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Marcin Woldan o 21.09.2020 14:18:39