Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 

Zasady ponownego wykorzystania informacji

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oznacza wykorzystanie tego rodzaju informacji przez użytkowników w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;.

 

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1) udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Centralnego Zarządu Służby Więziennej i informacji znajdujących się na stronie internetowej Służby Więziennej

2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania.

Informacje sektora publicznego udostępnione lub przekazane mogą być ponownie wykorzystane pod warunkiem poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego oraz o przetworzeniu informacji.

 

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego na wniosek oraz ponownego wykorzystywania tego rodzaju informacji uregulowane są w przywołanej na wstępie ustawy.

 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji w zakresie przekraczającym uprawnienia lub w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: ppłk Beata Adamczewska o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3434;#Kacper Suwiński o 04.01.2023 14:26:51