Edytor zawartości

Z uwagi na zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933), zgodnie z którą od dnia 28 września 2022 r. to Rektor Komendant Uczelni Służby Więziennej odpowiada za całokształt problematyki związanej z badaniami naukowymi w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i za wyrażanie zgodny na prowadzenie badań naukowych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, prośby w powyższym zakresie należy kierować bezpośrednio do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

 

W odniesieniu do praktyk studenckich nowelizacja nie wprowadziła zmian w tym zakresie, wobec czego dotychczasowe kompetencje organów Służby Więziennej nie uległy zmianie. Prośby o odbycie praktyk studenckich należy zatem kierować bezpośrednio do dyrektora jednostki penitencjarnej, w której praktyka miałaby zostać zrealizowana​

  
  
  
Tematyka badawcza
  
  
Rozwiń Rok : 2015 ‎(18)
Rozwiń Rok : 2016 ‎(20)
Rozwiń Rok : 2017 ‎(22)
Rozwiń Rok : 2018 ‎(24)
Rozwiń Rok : 2019 ‎(12)
Rozwiń Rok : 2020 ‎(5)
Rozwiń Rok : 2021 ‎(11)

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator BIP
Utworzony przez: Utworzony przez: Administrator BIP o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Użytkownik Testowy o 13.02.2023 08:23:12