Centralny Zarząd Służby Więziennej

Po kliknięciu na poniższy link użytkownik zostanie skierowany do statystyk Służby Więziennej
 
 
 

Więzienie w liczbach w latach 1970 - 1988

Więzienie w liczbach w latach 1989 - 2004

Więzienie w liczbach w latach 2005 - 2012

Cudzoziemcy

Osadzeni Seniorzy

Skazani młodociani

Skazani za przestępstwa Art. 197_200

Skazani Art. 197-204 wg zawodów

 


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: ppłk Beata Adamczewska o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 50;#Marcin Woldan o 13.02.2023 08:23:12