Zakład Karny Jasło

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 zk_jaslo@sw.gov.pl
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Komunikat dotyczący przywrócenia widzeń

Od dnia 19 lipca 2021 r. widzenia będą się odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego i będą obowiązywały poniższe uregulowania:

1. w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,

2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny. Nie będą realizowane widzenia dłuższe, dodatkowe i łączone,

4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są zakrywać usta i nos maseczką ochronną,

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski,

6. w trakcie realizacji widzenia kantyna pozostaje czynna, jest możliwość korzystania z poczęstunku.


Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zkjaslo@sw.gov.pl (do godziny 14.00 w dzień poprzedzający widzenie) lub pod numerami telefonu:13 44 35 862, 13 44 35 880, 13 44 35 883 w dni robocze w godzinach 9.00- 13.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

Widzenia udzielane są w dniach: poniedziałek,środa,piątek, niedziela i święta w godzinach 8.00 – 14.15.

Dodatkowe informacje dotyczące widzeń z osobami pozbawionymi wolności można uzyskać pod wskazanymi wyżej numerami telefonu.


 

Wideo rozmowy SKYPE

Skazani mają możliwość kontaktu z osobami bliskimi za pomocą komunikatora internetowego SKYPE. Składają wniosek do wychowawcy w tej sprawie, w którym podają dane personalne osoby, z którą zamierzają nawiązać kontakt w tej formie. Korzystanie z komunikatora internetowego możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora.


Rachunek bankowy:

NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów

07 1010 1528 0031 3113 9120 0000

Ważne telefony

 • Sekretariat: Telefon: 13 443 58 60, Fax: 13 443 58 61​
 • Dowódca Zmiany: Telefon: 13 443 58 70, Fax 13 443 58 71
 • Dział Kadr: 13 443 58 64
 • Dział Penitencjarny: 13 443 58 78, 13 443 58 80, 13 443 58 77, 13 443 58 83
 • Dział Ochrony: 13 443 58 73, 13 443 58 72, 13 443 58 74
 • Dział Ewidencji: 13 443 58 90, 13 443 58 91
 • Dział Kwatermistrzowski: 13 443 58 85, 13 443 58 86, 13 443 58 88, 13 443 58 84
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 13 443 58 62
 • Dział Łączności i Informatyki: 13 443 58 97
 • Dział Finansowy: 13 443 58 65, 13 443 58 66, 13 443 58 67
 • Służba Zdrowia: 13 443 58 95
 • Oddział terapeutyczny: 13 443 58 81, 13 443 58 82

Paczki:

Przy zamówieniu epaczki należy dokonać wpłaty na konto firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Jaśle:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Nr rachunku:
58 1130 1017 0020 1458 9320 0094
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO


W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:
nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczkiWytwarzający/Odpowiadający: mjr Ryszard Dziura
Utworzony przez: Ryszard Dziura o 25.02.2011 10:33:03
Zmodyfikowany przez: Ryszard Dziura o 12.10.2021 10:25:26