Zakład Karny Jasło

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 zk_jaslo@sw.gov.pl
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Widzenia

Począwszy od dnia 1 kwietnia 2021 roku na terenie Zakładu Karnego w Jaśle, do dnia 30 czerwca 2021 roku wstrzymuje się m.in. udzielanie osadzonym widzeń.

Podstawa: Zarządzenie Nr    9/ 2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

 Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle z dnia 31 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Rachunek bankowy:

NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów

07 1010 1528 0031 3113 9120 0000

Ważne telefony

 • Sekretariat: Telefon: 13 443 58 60, Fax: 13 443 58 61
 • Dowódca Zmiany: Telefon: 13 443 58 70, Fax 13 443 58 71
 • Dział Kadr: 13 443 58 64
 • Dział Penitencjarny: 13 443 58 78, 13 443 58 80, 13 443 58 77, 13 443 58 83
 • Dział Ochrony: 13 443 58 73, 13 443 58 72, 13 443 58 74
 • Dział Ewidencji: 13 443 58 90, 13 443 58 91
 • Dział Kwatermistrzowski: 13 443 58 85, 13 443 58 86, 13 443 58 88, 13 443 58 84
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 13 443 58 62
 • Dział Łączności i Informatyki: 13 443 58 97
 • Dział Finansowy: 13 443 58 65, 13 443 58 66, 13 443 58 67
 • Służba Zdrowia: 13 443 58 95
 • Oddział terapeutyczny: 13 443 58 81, 13 443 58 82

Paczki:

Przy zamówieniu epaczki należy dokonać wpłaty na konto firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Jaśle:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Nr rachunku:
58 1130 1017 0020 1458 9320 0094
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO


W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:
nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczkiWytwarzający/Odpowiadający: mjr Ryszard Dziura
Utworzony przez: Ryszard Dziura o 25.02.2011 10:33:03
Zmodyfikowany przez: Ryszard Dziura o 13.05.2021 09:42:07