Zakład Karny w Żytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach
 
 26-930
 
 Garbatka-Letnisko
 
 zk_zytkowice@sw.gov.pl
 
 tel.: (48) 621-12-50 fax: (48) 614-60-30
 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuje się, że:
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu www.bip.sw.gov.pl Zakładu Karnego w Żytkowicach jest Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, z siedzibą w Żytkowicach, 26-930 Garbatka-Letnisko;
  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_zytkowice@sw.gov.pl, tel.: (48) 621-12-50 fax: (48) 614-60-30;
  • informacje pozyskiwane w sposób zautomatyzowany przetwarzane są przez czas nieokreślony w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • pozyskane dane nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.
Dane zbierane automatycznie i pliki cookies
 
Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, tzn. niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku gdy użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis www.sw.gov.pl, przeglądarka internetowa przesyła zapisane pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwis rozpoznaje konkretnego użytkownika i pamięta jego indywidualne preferencje. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.
Ponadto pliki cookies:
  • ozwalają na zbieranie informacji o tym, jak często i ilu użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji użytkowników,
  • pozwalają określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które zostały przeglądane, czasu spędzonego na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie.
Pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników.
Korzystanie z serwisu przez użytkownika, bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi plików cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na używanie plików cookies. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

Wytwarzający/Odpowiadający: .
Utworzony przez: Damian Puk o 25.02.2011 10:33:03
Zmodyfikowany przez: Aleksander Szałabaj o 03.03.2021 15:20:37