Zakład Karny Głogów

Zakład Karny Głogów
ul. Lipowa 21
67-200 Głogów
tel. (76) 834 29 01, faks (76) 835 80 88

Widzenia

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku na terenie Zakładu Karnego w Głogowie, do dnia 30 kwietnia 2021 roku wstrzymuje się m.in. udzielanie osadzonym widzeń, realizację posług religijnych

Podstawa: Zarządzenie Nr 61/ 2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie z dnia 15 października 2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

 

Rachunek bankowy:

NBP o/o Wrocław
u. Ofiar Oświęcimskich 41/43
50-950 Wrocław

PL  61 1010 1674 0038 4113 9120 0000

Dane do przesyłania środków pieniężnych dla osadzonych na tzw „wypiskę"

 

W tytule przelewu proszę podać: Imię Nazwisko oraz imię ojca osadzonego.​Wytwarzający/Odpowiadający: ZK Głogów - Marcin Szczepański
Utworzony przez: Marcin Szczepański o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Marcin Szczepański o 01.07.2021 10:45:33