Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok
Hetmańska 89
15-727 Białystok
oisw_bialystok@sw.gov.pl
tel.: 85 66 28 501
fax: 85 65 16 543

Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Zagłoba
Utworzony przez: Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 01:51 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Michał Zagłoba o 21.04.2021 12:33:54