Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie

84-210 Choczewo

e-mail: odk_zwartowo@sw.gov.pl

telefon: 58 677 63 51

fax: 58 677 63 52


Wytwarzający/Odpowiadający: Sławomir Paszkowski
Utworzony przez: Utworzony przez Marcin Woldan o 2014-01-15 15:13 o 03.01.2014 14:34:28
Zmodyfikowany przez: 3617;#Emilia Michalska o 27.05.2022 10:24:52