Zakład Karny Białystok

Zakład Karny Białystok
 Hetmańska 89
 15-727
 Białystok
 zk_bialystok@sw.gov.pl
 (85) 662 85 52 / (85) 664 34 01

Wytwarzający/Odpowiadający: st. szer. Kamil Glanowski
Utworzony przez: Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-18 13:39 o 25.02.2011 10:33:00
Zmodyfikowany przez: Kamil Glanowski o 14.10.2021 13:15:49