Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuje się, że:

• administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu www.bip.sw.gov.pl jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41, fax 22 848 85 81;
• informacje pozyskiwane w sposób zautomatyzowany przetwarzane są przez czas nieokreślony w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO;
• pozyskane dane nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, tzn. niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku gdy użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis www.sw.gov.pl, przeglądarka internetowa przesyła zapisane pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwis rozpoznaje konkretnego użytkownika i pamięta jego indywidualne preferencje. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.

Ponadto pliki cookies:

• pozwalają na zbieranie informacji o tym, jak często i ilu użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji użytkowników,
• pozwalają określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które zostały przeglądane, czasu spędzonego na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie.
Pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników.

Korzystanie z serwisu przez użytkownika, bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi plików cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na używanie plików cookies. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

Centralny Zarząd Służby Więziennej 

02-251 Warszawa 

Rakowiecka 37a 

(22) 640 83 21 / (22) 848 35 21